Klientská zóna

Pôžička od ľudí

Pôžičky od ľudí pre ľudí alebo P2P sú pôžičky, ktoré nepochádzajú od bánk a prostredníctvom inovácií menia zabehnutý bankový model. Zlepšujú ho tým, že ho robia otvorenejším, ohľaduplnejším a efektívnejším. Na rozdiel od tradičných poskytovateľov pôžičiek umožňujú, aby sa zisk delil medzi tých, ktorí to so svojimi peniazmi umožňujú – menovite medzi ľudí a nielen to, ale vynechaním drahých medziproduktov sú pôžičky podstatne výhodnejšie.

Inými slovami, banka odstúpi od celého procesu a úver poskytne firma, ktorá má s investorom (veriteľom) zmluvu o požičiavaní peňazí. Táto firma je iba správcom procesu. Jej úlohou je preskúmať žiadateľa o úver, vytvoriť právnu dokumentáciu a riadiť postup splácania úveru. Odpadajú tak administratívne a právne náklady spojené s investovaním do úverov pre fyzické osoby. Hlavnou podmienkou na získanie pôžičky je vek 18 rokov a trvalý pobyt na Slovensku.

Výhody pôžičky od ľudí

Hlavnou výhodou prostredníctvom kolektívneho požičiavania je, že pôžičku môže dostať aj taký dlžník, ktorému by banka z viacerých dôvodov úver neschválila. Pôžička pre ľudí je vhodná napríklad pre tých, ktorí chcú financovať obstaranie alebo opravu nehnuteľnosti na bývanie, ale banka im už nedokáže poskytnúť viac prostriedkov kvôli limitom.

Pôžičky od ľudí - dokumenty na schválenie, ktoré je potrebné predložiť:

  1. 2 doklady totožnosti (1. doklad - platný občiansky preukaz a 2. doklad – rodný list, vodičský preukaz alebo pas).
  2. Doklady o príjme:
    1. Ak ste zamestnaný: výplatné pásky za posledné 2 mesiace a výpis z bankového účtu, kam Vám pôžičku pošleme alebo 2 výpisy z bankového účtu a pracovná zmluva. Je to potrebné na potvrdenie oprávnenosti Vášho čísla účtu, na ktorý Vám bude pôžička po schválení a podpise zmluvy zaslaná.
    2. Ak ste podnikateľ alebo SZČO: 2 výpisy z bankového účtu, kam Vám chodí pravidelný príjem.
    3. Dôchodca, invalidný dôchodca, materská/rodičovská dovolenka: 2 výpisy z bankového účtu, kam Vám chodí pravidelný príjem.