Klientská zóna

Ako to funguje?

P2p pôžičky fungujú ako aukcie pôžičiek.
Na jednej strane sú ľudia, ktorí majú voľné peniaze
a chcú investovať a dôverujú platforme Kolektívne pôžičky,
na druhej strane ľudia, ktorí si chcú peniaze požičať.

Kolektívne pôžičky sú rovnaké ako požičať si pred výplatou od kolegov z práce, ako to robili naši otcovia a mamy, bola to bežná súčasť každodenného života. Keď jeden pomáhal druhému, pretože niekto mal vždy jeden mesiac väčšie výdavky a preto bolo bežné obrátiť sa na kolegov, priateľov, známych, ktorí by tomu druhému mohli ten mesiac pomôcť. Za pomoc išli potom pivo alebo si kúpili čokoládu ako poďakovanie. Kedysi to tak fungovalo. Dnešní ľudia sú spolu stále menej v kontakte, veľkú časť nášho času nám zaberá internet, čítanie správ, správy o počasí na internete atď. Časy sa menia, preto vznikla naša platforma Kolektívne pôžičky, ktorá je nevyhnutná pre náš rýchly denný rytmus a spájanie ľudí.

Naša platforma Kolektívne pôžičky otvára úplne nové možnosti a nikto sa nemusí cítiť nepríjemne alebo žiadať o pomoc kolegu či kamaráta, keď si potrebuje požičať pred výplatou. Je úplne možné, že Vaša zmluva o pôžičke bude uzavretá medzi Vami a kolegom, ktorý sedí vedľa Vás, alebo úplný opak, niekým, kto žije v úplne inej krajine. Všetko na našej platforme Kolektívne pôžičky je úplne dôverné. Kto má v tejto chvíli voľné finančné prostriedky, môže pomáhať ostatným. Druhý mesiac, keď on sám bude potrebovať peniaze, budete mu môcť pomôcť. Všetko sa deje ľahko, jednoducho a prostredníctvom našej platformy.

Aj keď potrebujete väčšiu pôžičku na dlhšiu dobu, môžete si ju od investorov vyžiadať prostredníctvom našej platformy Kolektívne pôžičky. Pozrieť sa na ponuku, zoznámiť sa s podmienkami, za aké sú investori aktuálne pripravení investovať prostriedky a ak ste spokojní s niektorou z ponúk vo formulári platformy, budete môcť uzatvoriť zmluvu a vziať si výhodnú pôžičku.

Každý žiadateľ o pôžičku vždy pred požiadaním a schválením pôžičku vidí a zoznámi sa s úverovými podmienkami poskytnutými investorom, aké pôžičky sú v daný čas dostupné, za akých podmienok ich možno získať, aké pôžičky sú ponúkané - malé či vyššie, aké sú náklady na pôžičku, termíny vrátenie P2P pôžičky, iné informácie o splácaní pôžičky, ktoré poskytuje investor.

Každý investor si vyberie sám, za akých podmienok chce peniaze investovať, posúdi možné riziká, ktoré môžu nastať. Možností investovania je viac: buď investor sám zhodnotí každého dlžníka, parametre poskytnutia a návratnosti úveru a zvolí si, že je pripravený úver poskytnúť, alebo dôveruje našej profesionalite, špeciálne vyvinutému softvéru, ktorý monitoruje portál a zvolí automatické vydanie pôžičiek podľa ním stanovených parametrov.