Klientská zóna

Všetko o investovaní

Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky používateľov platformy Kolektívne pôžičky o investovaní:

Čo predstavuje platforma Kolektívne pôžičky?

Celkovo je to veľmi jednoduchý koncept: peer-to-peer pôžičky sú pôžičky, ktoré ľudia poskytujú ľuďom. Kolektívne pôžičky Eurvest spájajú investora a žiadateľa o pôžičku: naša misia je takých ľudí nielen vyhľadávať, ale aj medzi sebou prepojiť a zaistiť dôveru a prospech z oboch strán. Navyše je investovanie pre investora na platforme úplne zadarmo, neúčtujeme si za to žiadne poplatky alebo paušály.

Kto môže investovať do platformy Kolektívne pôžičky?

Do platformy Kolektívne pôžičky môže investovať každý, kto dosiahol vek 20 rokov s voľnými prostriedkami, ktoré chce investovať a pritom zarábať peniaze. Neprijímame investície od politicky prepojených osôb. Prostriedky vložené investorom do Kolektívnej pôžičky sú určené iba na poskytnutie pôžičky a nepatria nikomu inému ako investorovi. Finančné prostriedky si investor môže vybrať kedykoľvek.

Existuje a aké veľké je riziko pri investovaní do Kolektívnych pôžičiek?

Ako dospelí ľudia rozumieme, že riziká pri investovaní vždy existujú, či už nakupujete zlato, akcie, kryptu alebo investujete do pôžičiek. Kolektívne pôžičky majú niekoľko stupňov ochrany. Žiadateľa o pôžičku preverujeme veľmi múdro. Máme vypracovaný kvalitný bodovací systém, ktorý s využitím všetkých dostupných technologických a informačných možností, múdro vyhodnocuje finančnú situáciu žiadateľa o pôžičku tak, aby prezistil a uistil sa, že žiadateľ o pôžičku bude schopný pôžičku aj vrátiť. Ku každému žiadateľovi máme individuálny prístup.

Aká je minimálna a maximálna suma, ktorú možno investovať?

Minimálna výška investície na platforme Kolektívne pôžičky je 5000 eur, maximálna výška investície na jedného investora 50000 eur.

Či a ako platforma Kolektívne pôžičky kontroluje žiadateľa, aby splatil požadovanú pôžičku a čo je potrebné pre získanie pôžičky?

Kolektívne pôžičky kontrolujú žiadateľa pri jednorazovej registrácií na platforme a pri schvaľovaní pôžičiek využívajú vlastný scoringový systém. Na posúdenie schopnosti dlžníka splácať ním požadovanú pôžičku Kolektívne pôžičky požadujú od žiadateľa informácie:
  1. Osobné údaje žiadateľa
  2. Informácie o zamestnaní
  3. Telefonický kontakt žiadateľa
  4. Parametre požadovanej pôžičky
  5. Aj iné sociálno-demografické údaje, potrebné pre posúdenie žiadosti.
Využívanie nášho scoringového systému je uistenie sa, že finančné prostriedky investora sú investované do správneho žiadateľa. Chceme, aby boli všetky strany spokojné.

Komu môže byť poskytnutá pôžička na platforme Kolektívne pôžičky?

Investor požičiava svoje peniaze cez našu platformu Kolektívne pôžičky prevereným a vybraným žiadateľom o pôžičku podľa presne stanovených požiadaviek investora. Finančné zdroje investora sú rozdelené medzi viacerých žiadateľov, aby boli financie investora lepšie chránené.

Podlieha investovanie a sprostredkovanie pôžičiek cez Kolektívne pôžičky dohľadu Národnej banky Slovenska?

Kolektívne pôžičky sú len platforma, ktorá sprostredkuje (spája) fyzické osoby, ktoré chcú investovať svoje financie pre záujemcu o pôžičku. Sú to pôžičky od ľudí pre ľudí, ktoré sú ustanovené § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka. Pre viac informácií ohľadom pozície NBS v otázke platformy kliknite tu.

Môžem navýšiť sumu investície, respektíve dobiť si účet na investíciu počas investovania?

Áno, každý investor môže pokračovať v investovaní aj počas prebiehajúceho investovania, stačí preposlať finančné prostriedky na svoj účet a vybrať, komu chcete peniaze poskytnúť.

Mám prístup k investovaným peniazom v prípade, že ja, ako investor, ich potrebujem vybrať skôr, ako je uvedené v zmluve o investovaní?

Na platforme Kolektívne pôžičky, peniaze, ktoré investujete, môžete vybrať aj pred ukončením zmluvy so žiadateľom o pôžičku a získať ich späť do 15 pracovných dní. Za predčasné ukončenie investície bude nutné uhradiť provízny poplatok za jednostranné ukončenie zmluvy.

Akým spôsobom sa vyplácajú zisky investorov a ako často?

Platforma Kolektívne pôžičky vypláca zisky svojim investorom každý mesiac. Začiatkom mesiaca automaticky zisky prevádzame na virtuálny účet investora. Následne sa investor môže rozhodnúť, či chce preinvestovať prijaté úroky alebo si ich vybrať. Obdržané zisky sú dostupné investorovi v Klientskej zóne. Po prihlásení, tam bude mať prehľad o obdržaných sumách a pôžičkách, za ktoré ich obdržal.