Klientská zóna

Peer-to-peer pôžičky

peer-to-peer-pozicky.jpeg
Pridané dňa: 25.1.2024

P2P pôžičky je skratkou anglických slov „peer to peer“ alebo „person to person“. Ide o rýchlu pôžičku, ktorú poskytujú „ľudia ľuďom“ pomocou sprostredkovateľa a internetového portálu Kolektívne pôžičky. Princíp P2P pôžičky je, že ľudia, ktorí disponujú rôzne veľkým nadbytkom peňazí ich investujú a požičiavajú ľuďom, ktorí majú záujem o menšie pôžičky. Prostredníctvom webového rozhrania spolu podpisujú platné zmluvy, pričom sprostredkovateľ a správca tejto p2p platformy 
Kolektívne Pôžičky zaisťuje všetko, čo s vybavením p2p pôžičky súvisí. P2P pôžička poskytuje príležitosti pre menších investorov na rýchle zhodnotenie voľných finančných prostriedkov a na druhej strane aj pre záujemcov hľadajúcich výhodnú pôžičku.